De Missie

Missie oud-militairen en veteranen

IHG zet zich in zodat iedere burger zich kan beroepen op de grondwet en de rechten van de mens. Dit doen wij geheel zonder geweld, en wij trachten anderen daar ook van te vrijwaren. Wanneer geverifieerde oud-militairen en veteranen zijn toegetreden tot het gelid en militaire kledingstukken dragen, laten zij hun persoonlijke mening achterwege en handelen om de grondrechten te beschermen en de dialoog mogelijk te maken tussen demonstranten en politie. Wij zijn tijdens manifestaties dus niét als demonstrant aanwezig.

Wij voeren onze missie uit middels:

  1. Begrip en respect tonen voor de mens in het politie uniform die orders uitvoert die niet proportioneel zijn.
  2. Mensen de ruimte bieden om hun grondrecht vreedzaam te kunnen uitoefenen.
  3. Vrij blijven van politieke standpunten en meningen van zowel de demonstranten als de overheid.

Kleding/Tenue

Iedereen bij ons is oud-militair en is herkenbaar aan de IHG Patch. Wij dragen geen volledig uniform, maar hebben vanwege onze neutrale rol er voor gekozen zowel ons burgerschap als ons militaire verleden zichtbaar te profileren. Het maakt aan politie en demonstranten duidelijk dat wij niet mee demonstreren en het maakt de manier waarop wij verenigd optreden duidelijk. Het tenue wat we daarbij dragen is een blauwe broek, (verwijzend naar het burger zijn), een GVT-jas (verwijzend naar ons militair verleden) en de baret (behorende bij het onderdeel waarbij we gediend en verdiend hebben). Ook onze leden zijn een afspiegeling van de maatschappij.

Wie is volgens de wet een Veteraan

Veteranen zijn alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Inclusief vredesmissies in internationaal verband. De erkenning, waardering en zorg voor veteranen staat in de Veteranenwet.

Artikel 1 lid c en d:

  • c. veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen;
  • d. inzet: het dienen als militair onder oorlogsomstandigheden dan wel het deelnemen als militair aan een missie als bedoeld onder c;

Politieke inmenging

Wij zijn eerder geïnformeerd dat er druk was uitgeoefend door hoge ambtenaren op het Veteranen Platform om zich van ons te distantiëren. Wij verbazen ons over het feit dat de politiek zich wederom publiek uitspreekt over oud-militairen en veteranen die zich inzetten voor de vrijheid en de naleving van de grondwet.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons rechtstreeks benaderen. Wij staan u graag te woord en zijn beschikbaar voor een interview of verdiepend gesprek.